NMK.2008.0734.055.001_OdeTilOsaka.jpg
Sverre Fehn. Nordisk paviljong til verdensutstillingen i Osaka 1970. Konkurranseutkast (utsnitt). Fotografi, trolig 1970.

Søndagsomvisning: «Ode til Osaka»

5. juli 2015
14:00–15:00

Nasjonalmuseet – Arkitektur

På norsk / In Norwegian