Om Nasjonalmuseet

Om Nasjonalmuseet

«Klassisk Christiania» kompletterer bildet av 1814

Den siste av Nasjonalmuseets historiske grunnlovsutstillinger åpnet lørdag i Nasjonalmuseet – Arkitektur. «Klassisk Christiania» gir et innblikk i den forvandlingen Christiania gjennomgikk etter at byen plutselig ble hovedstad i 1814.

C.H. Grosch, Bankplassen med Christiania Theater, ca. 1837. Plan og bygningsetaten.

Utstillingen er bygget opp rundt utvalgte verk av to arkitekter som virket i Norge i tiden før og etter riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814. Begge kom opprinnelig fra Danmark og fikk sin utdannelse fra «Det Kongelige Danske Maler- Billedhugger- og Bygnings Academie». Men deres liv og virke ble høyst forskjellig.

Christian Heinrich Grosch (1801–1865) er godt kjent og blir omtalt som «arkitekten som ga form til det nye Norge». Den andre hovedpersonen derimot har hittil vært nesten helt ukjent. Charles Stanley (1769–1805) var «Stads- og Povincial Bygmester i Aggershuus stift» i perioden 1796–1800. Han oppholdt seg ikke så lenge i Norge, fikk ikke bygget meget – og døde ung; men han spilte ikke desto mindre en viktig rolle. Etter alt å dømme var det Stanley som tegnet ombyggingen av Eidsvollsbygningen omkring 1800. Hans tegninger lå også til grunn da katedralskolen i Christiania fikk byens flotteste auditorium og ny fasade på samme tid. Førstnevnte bygning kom til å huse grunnlovsforhandlingene, og sistnevnte ble Stortingets lokaler de første førti årene etter 1814. Nasjonalmuseet viser flere arbeider av Stanley også i utstillingen «Design og mote» på Kunstindustrimuseet.

Den lille utstillingen «Klassisk Christiania» faller innunder en større ramme når den ses i sammenheng med byen selv. Heftet som utgis i forbindelse med utstillingen er en veiviser til det klassiske Christiania. Med utgangspunkt i P.F. Wergmanns litografi fra 1835, som viser Christiania og byens viktigste bygninger, oppspores både det tapte og bevarte fra perioden.

Heftet er gratis og kan fås i alle Nasjonalmuseets visningssteder. Det kan også suppleres med en nettbasert karttjeneste.

Les mer om utstillingen «Klassisk Christiania. Norge 1814»