Om Nasjonalmuseet

Om Nasjonalmuseet

«Kunst og Kultur» viet Edvard Munch

Tidsskriftet «Kunst og Kultur» har lang tradisjon for å lage temanumre i forbindelse med Munch-jubileer. Redaksjonen følger opp med et nytt jubileumsnummer.

 

Det første ble laget allerede til hans 50-årsdag i 1913!

Seks Munch-kjennere er invitert til å bidra med hva de måtte ønske. Heftet byr på nye analyser og innsikter ved Munchs kunst, forfattet av Erik Mørstad, Lidia Głuchowska, Wenche Volle, Jay Clarke, Øivind Storm Bjerke og Øystein Ustvedt. Sistnevnte står som gjesteredaktør for nummeret.

Kunst og Kultur vil være tilgjengelig på www.idunn.no og i utvalgte Narvesenutsalg samt i museumsbutikkene i Nasjonalmuseet og i Nord-norsk kunstmuseum til NOK 140,-.

For mer informasjon om Kunst og kultur.