04 hele Baldishol etter konservering.JPG
Baldisholteppet, mellom 1040 og 1190. Billedvev i gobelinteknikk, ullgarn og lin. Fra Baldishol gamle kirke på Nes i Hedmark. Foto: Nasjonalmuseet

Baldisholteppet – en historie om vennskap, riddertid og uløste mysterier

Kunst og kultur i middelalderen
Omvisning og atelier

Baldisholteppet er et av museets aller viktigste kunstverk og er laget en gang mellom 1040 og 1190. Museet kjøpte teppet i 1887. Teppet ble «oppdaget» da Baldishol gamle kirke på Nes i Hedmark ble revet i 1879. Kirken ble bygget på 1600-tallet, og det er uklart hvor billedteppet befant seg før den tid. Baldisholteppet viser to månedsbilder med en figur for hver måned. Hva betyr de to figurene og hvilke to måneder har vi foran oss? Og hva har skjedd med de ti andre månedene ...?

I omvisningen skal elevene utforske teppets historie og prøve å løse noen mysterier underveis ... Hver elev får utdelt et eget aktivitetshefte som de skal jobbe med. Gjennom teppets tematikk og i møte med andre aktuelle gjenstander fra perioden får de en forståelse for middelalderens kunstuttrykk knyttet opp mot kulturhistorien.

I atelieret lager elevene sine egne broderte månedsbilder inspirert av Baldisholteppets fargerike og ornamentale formspråk.

 Tid:  2 timer
 Fag:  kunst og håndverk
 Antall barn:  maks. 28