Om Nasjonalmuseet

Om Nasjonalmuseet

Øystein Aasan om Louis Kahn

Velkommen til foredraget «The future is paid for by the past» i Museet for samtidskunst torsdag 21. november kl. 17.30.

Øystein Aasan kommer for å snakke om den toneangivende amerikanske arkitekten Louis Kahn og om hvordan Kahn har vært viktig i forhold til utviklingen av Aasans eget kunstnerskap.

Hvilken rolle har en nestor innen arkitektur spilt for en ung samtidskunstner som Øystein Aasan og hvilke elementer har han valgt å ta med seg inn i kunsten?

Øystein Aasan er en av flere unge samtidskunstnere i utstillingen «Inside Outside Architecture» som for tiden vises i Museet for samtidskunst. Utstillingen tematiserer arkitektur i kunsten og står i dialog med utstillingen «Louis Kahn. The Power of Architecture» som vises både i Museet for samtidskunst og i Nasjonalmuseet – Arkitektur.

Den Berlin-baserte kunstneren Øystein Aasan vil i foredraget legge vekt på Louis Kahns betydningsfulle museumbygninger som Yale University Art Gallery, Kimbell Art Museum og Yale Center for British Art. Tre bygg som alle viser hvordan bygninger kan være både funksjonelle og kunstverk på en og samme tid. Kahn utviklet en estetikk der han bevisst avslører hvordan en bygning er konstruert og er samtidig kjent for sin mesterlige bruk av lys.

Aasan vil også snakke om lokalinfluert arkitektur fra områder i Nord-Afrika og Persia, samt om hvordan Kahns studier av romersk arkitektur kan spores i Kahns egne arbeider.

Øystein Aasan jobber selv med arkitektoniske strukturer og bruker den fysiske opplevelsen av kunstverket som en av flere innfallvinkler. I Banksalen vises bl.a. Display Unit ”wow and flutter” hvor han gir publikum en fysisk og romlig opplevelse i det de entrer kunstverket. Både rommet innenfor og utenfor endres etter som man beveger seg.

Les mer om utstillingene «Inside Outside Architecture» og «Louis Kahn. The Power of Architecture»