Nasjonalgalleriet

Nasjonalgalleriet rommar den største offentlege samlinga av måleri, teikningar og skulpturar i Noreg.

Kjøp billetter 

Nasjonalgalleriet stenger mellombels etter 13. januar 2019

Det nye Nasjonalmuseet opnar på Vestbanen i 2020. For å sikre ein trygg flytteprosess for kunsten, må Nasjonalgalleriet halde mellombels stengt, sidan det av tryggleiksomsyn ikkje er forsvarleg med normal drift i bygget under flytting.

«Harald Sohlberg. Uendelige landskap», som står til 13. januar 2019, blir den siste utstillinga i Nasjonalgalleriet i denne omgang.

Publikum vil haldast informert om når Nasjonalgalleriet opnar igjen.

Høgdepunkt

Høgdepunkt i museets rikhaldige samling av Edvard Munchs verk er Skrik, Madonna, Det syke barn og Livets dans. Viktige verk av sentrale norske kunstnarar som J.C. Dahl og Thomas Fearnley blir også presentert. Andre høgdepunkt er Tidemand og Gudes nasjonalromantiske Brudeferd i Hardanger og nyromantikkens kanskje viktigaste verk: Harald Sohlbergs Vinternatt i Rondane. Christian Krohg er godt representert i utstillinga, blant anna med den gripande fremstillinga Albertine i politilegens venteværelse.

Utanlandske verk

Av utanlandsk kunst blir skulpturar frå antikken og fleire arbeid av tyske Lucas Cranach presentert. Den italienske kvinnelege kunstnaren Artemisia Gentileschis Den angrande Maria Magdalena er blant dei viktigaste måleria frå barokken.

Skulpturar

Utanfor Nasjonalgalleriet ved Universitetsgata, er det fire skulpturar:

• Rolf Lunde: Tårnpeter, 1927

• Georg Kolbe: Pietá, 1930–32

• Gustav Vigeland: Mann med kvinne i fanget, 1905–07

• Stephan Sinding: Vølund smed, 1873

Mot Kristian IVs gate, er det éin skulptur:

Skule Waksvik Sjøløve, 1957–58

 Adresse: Universitetsgata 13, Oslo

Alle busser og trikker til Nationaltheatret og Tullinløkka

 Åpningstider

Mandag: Stengt
Tirsdag: 10.00–18.00
Onsdag: 10.00–18.00
Torsdag: 10.00–19.00
Fredag: 10.00–18.00
Lørdag: 11.00–1700
Søndag: 11.00–17.00

Billettpriser

3. april økte prisen på inngang til Nasjonalgalleriet. Dessverre har ikke informasjon om nye priser blitt oppdatert hos alle våre eksterne samarbeidspartnere. Vi ber om forståelse for at Nasjonalmuseet ikke kan stå ansvarlig for informasjons- og markedsføringsmateriale fra andre avsendere.

Inngang for rullestol

Egen dør midt på hovedtrapp ved gateplan. Ringeklokke. Bygget har heis. Det er 2 kommunale HC-parkeringsplasser like ved inngang.

Utfyllende informasjon om tilgjengeligheten i bygningen finnes på www.byggforalle.no.

Les mer om tilgjengelighet i Nasjonalmuseets visningssteder.

Visningssteder 98 40 ./9Swp1Y45.ips no/besok_oss/visningssteder/ MenyplasseringHovedmeny Overstyr URL#locations 2

Arrangementer