Samlings- og bestandskataloger

For informasjon om bestemte kunstverk (historie, proveniens, teknikk etc.), er bestandskataloger til de enkelte museer og samlinger en viktig kilde.

Nasjonalmuseets bibliotek har bestands- og samlingskataloger knyttet til de fleste store nordiske, europeiske og nord-amerikanske museer og samlinger. Bestands- og samlingskatalogene er plassert samlet, på egen hylle, sortert alfabetisk på land, deretter by og navn på museum