Rutiner ved bestilling og utlån av arkivmateriale

Bestilling av arkivmateriale

Arkivbestillinger skal som hovedregel gjøres via bestillingsskjema i arkivportalen, eller per e-post.
De digitale arkivkatalogene inneholder arkivreferanser som skal brukes ved bestilling. Arkivkatalogene finnes også i papirutgave i museets bibliotek.

Assistanse ved bestilling: historiskarkiv@nasjonalmuseet.no

Bestillingen bør gjøres tre dager i forveien.

Det er en begrensning på 6 arkivstykker (protokoller eller esker) per bestilling.

Materialet er tilgjengelig i 14 dager, med mindre annet er avtalt.

Besøk på lesesalen

Arkivsamlingene skal kun benyttes i bibliotekets lesesal. Materiale utleveres etter avtale.

Besøkende må henvende seg i skranken i 1. etg. før utlevering av materialet.

Ved hvert besøk registrerer du deg i vår besøksprotokoll.

Arkivets personale kan være behjelpelig med veiledning i bruk av arkivmaterialet.

Tilbakelevering

Før du går etter avsluttet bruk av arkivmateriale, skal du melde fra til skrankevakten i 1.etg eller arkivets personale. Ikke forlat arkivmateriale liggende framme på lesesalen!

Taushetsbelagt materiale

Vær oppmerksom på at enkelte arkivstykker kan inneholde taushetsbelagte opplysninger. Det må søkes spesielt om innsyn i dette materialet. Av hensyn til personvernet må du heller ikke bringe videre opplysninger som kan skade, krenke eller såre andre. Arkivpersonalet vil være behjelpelig med informasjon dersom det må søkes om innsyn i arkivmaterialet som ønskes brukt (dvs. at det er unntatt offentlighet eller klausulert av andre årsaker).

Reservering av arkivmateriale

Lesesalsgjester kan reservere materiale i inntil 14 dager.

Bruk av originalmateriale/kopier

Enkelte kildeserier kan være erstattet av brukskopier. Originalene kan du da som hovedregel ikke få bruke.

Sikkerhetsregler:

Arkivsakene er uerstattelige og må behandles med varsomhet. Derfor ber vi deg:

  • Bare åpne en arkiveske eller pakke av gangen.
  • Ikke forandre rekkefølgen dokumentene ligger i.
  • Du må aldri fjerne noe av innholdet. Meld fra hvis du mener noe ligger feil eller at noe mangler. Ikke sett merke med penn eller blyant, eller lag bretter i arkivsakene.
  • Ikke bruk arkivsaker som skriveunderlag.
  • Ikke legg åpne protokoller oppå hverandre.
  • Bruk bokstøtte ved lesing av protokoller.
  • Ha rene og tørre hender, evt. bruk arkivhansker.

Tyveri og skadeverk vil bli anmeldt.

Kopieringstjenester

Bruk av eget digitalt kamera er tillatt. Kopiering av arkivmateriale vil ellers bli vurdert i hvert enkelt tilfelle.

  • Svart-hvitt-kopi: kr 3,–
  • Fargekopi: kr 10,–

Kopier av klausulert materiale vurderes særskilt. Kopieringen utføres av arkivets personale.