Julie Skarland Paris-New Dehli-Oslo omvisning-7_larere.jpg
Fra en omvisning ved seniorkurator Anne Kjellberg i utstillingen «Julie Skarland. Paris – New Dehl – Oslo». Foto: Nasjonalmuseet / Frode Larsen

Søndagsomvisning: «Julie Skarland. Paris – New Delhi – Oslo»

1. februar 2015
14:00–15:00

Kunstindustrimuseet

Arrangementer 46 58 ./9Swp1O2b.ips no/utstillinger_og_aktiviteter/arrangementer/ MenyplasseringHovedmeny Overstyr URL#activities Dette er en aktivitetsrotmappetrue 2

Relatert innhold