Utstillinger og aktiviteter

Aktiviteter

Konferanser, seminarer, foredrag og workshops

Vi arrangerer årlig en rekke konferanser, seminarer, foredrag og workshops i forsknings- og formidlingsøyemed.