Mangfoldstilbud: Museet i verden – en verden i museet

Velkommen til omvisning og ateliertilbud i Kunstindustrimuseet!

Museets samlinger blir belyst gjennom omvisninger og aktiviteter i atelieret. Likheter og ulikheter på tvers av landegrenser er et hovedtema i møte mellom norsk og internasjonal design og kunsthåndverk.

Formidlingen vil foregå på engelsk og norsk.

Varighet: 2 timer

For påmelding: omvisninger@nasjonalmuseet.no

For mer informasjon:
Formidlingsansvarlig: Formidlingskurator Cathrine Lorange
Atelieransvarlig: Formidlingskurator Brynhild Slaatto