Om Nasjonalmuseet

Om Nasjonalmuseet

Arkitekturårbok 2012

Årets arkitekturårbok inneholder både korte, kritiske presentasjoner av nye norske prosjekter og lengre artikler som supplerer et av flere temaer reist i utstillingen "Arkitekturimport". Utstillingen står på Nasjonalmuseet – Arkitektur fram til 7. april.

Arkitektkonkurransen under press?

Utstillingen Arkitekturimport tar utgangspunkt i det rekordstore antall utenlandske arkitekter som konkurrerer og bygger i Norge i dag. Innføringen av EUs konkurransereglement i 1994 gjør at alle offentlige byggeoppdrag over en viss størrelse må lyses ut i hele Europa.

Årbokas fem artikler undersøker den betydning konkurranseinstitusjonen i Norge har hatt siden den første offentlige arkitektkonkurransen ble utlyst i 1850 og fram til i dag.

Hvilken andre konsekvenser enn større internasjonal deltagelse fører nytt regelverk til for praksis og fagfelt? At arkitektene ikke lenger konkurrerer om konkrete prosjektforslag, men om honorarstørrelse og dokumentert erfaring, er ett eksempel som tyder på at en nesten 200 år lang tradisjon for konkurransekultur i Norge nå er under press.

Tolket samtidsarkitektur

Norske og internasjonale kritikere, akademikere og arkitekter, har valgt ut, beskrevet og fortolket 14 norske samtidsarkitekturprosjekter. Både prosjekter som er bygde og som ikke er det.

Her finner du blant annet den danske kuratoren som kritisk undersøker Helen & Hards nye bibliotek og kulturhus i Vennesla, den nederlandske arkitekten som nærleser vinnerprosjektet i konkurransen om nytt økosystem på Grønmo søppelfyllingsplass, og Nasjonalmuseets direktør som behandler årets mest omdebatterte museumsbygning – Lambda.

Du kan kjøpe boka i vår bokhandel på Arkitekturmuseet. Den kan også bestilles på nett hos Pax forlag.

Les mer om utstillingen "Arkitekturimport".