Om Nasjonalmuseet

Om Nasjonalmuseet

Siste dager med «Arkitekturimport»

Har du fått med deg utstillingen om utenlandske arkitekter med store byggeprosjekter i Norge? Utstillingen «Arkitekturimport» vises i Nasjonalmuseet – Arkitektur fram til 7. april.

«Arkitekturimport» tar for seg det økende antallet utenlandske arkitekter som vinner arkitektkonkurranser eller får direkte oppdrag i Norge.

Ønsker du å gjøre deg opp en mening om emnet, eller simpelthen oppleve en dynamisk arkitekturutstilling mellom «svarte fjelltopper»? Besøk utstillingen «Arkitekturimport» før den avsluttes!

Solide anmeldelser

Utstillingen har fått solide anmeldelser og også stor oppmerksomhet for sin utstillingsarkitektur.

«Utstillingen er flott gjennomført, og springer ut av en rosverdig intensjon om at det er på tide å ta et oppgjør med det overdrevne nasjonale fokuset innenfor arkitektur.» Mona Phale Bjerke, NRK

«Utstillingen er godt tilrettelagt. Gjennom en visuell og dynamisk utstillingsarkitektur, presenteres modeller, filmer, tegninger, fotografier, i noe som minner om svarte fjelltopper.» Lotte Sandberg, Aftenposten

«Det er blitt en utstilling av arkitektur som viser hvor viktig iscenesettelse av utstillinger er.» Øivind Storm Bjerke, Klassekampen

Arkitektkonkurransen aktuelt tema i hele Europa

Temaet arkitektkonkurranser vekker også oppmerksomhet internasjonalt. I debattmøtet «And the Winner is… Competive Advantages?» ved The Architecture Foundation i London 8. mars ble dagens konkurransekultur kritisk undersøkt.

Nina Berre, avdelingsdirektør i Nasjonalmuseet – Arkitektur, foreleste og deltok i paneldebatten med referanser til utstillingen «Arkitekturimport», forbildeprosjektet Nasjonale turistveger og årets Arkitekturårbok.

I løpet av debatten ble ulike spørsmål omkring konkurransekulturen tatt opp. Dyrker arkitektkonkurransen de beste ideene og arkitektonisk kvalitet, eller er konkurransene blitt en arbeidsbyrde for overarbeidete arkitekter? Hvem er de egentlige vinnerne?

Arkitekturårbok 2012

Bli også bedre rustet til aktuelle diskusjoner om Norges konkurransekultur og arkitektonisk kvalitet ved å lese «Arkitekturårbok 2012»Boken behandler norske arkitektkonkurranser i et historisk og samtidig perspektiv.

Les også: