Birgitte Sauge

Avdeling:
Arkitektur / Architecture Dept.
Stillingstittel:
Seniorkurator / Senior Curator
Telefon:
+47 47 28 64 85
E-post:
birgitte.sauge@nasjonalmuseet.no

om Birgitte Sauge

Utvalgte publikasjoner

 • Human rights and world heritage: preserving our common dignity through rights-based approaches to site management

  Forfatter: Stener Ekern, William Logan, Birgitte Sauge, Amund Sinding-Larsen

 • Christian Krohg. Bilder som griper

  Forfatter: Vibeke Waallann Hansen, Erik Mørstad, Birgitte Sauge, Marianne Yvenes

 • Nyere norsk arkitekturhistorie sett gjennom Kunst og Kultur

  Forfatter: Birgitte Sauge

 • Museum og maktens retorikk. Museumsarkitektur

  Forfatter: Birgitte Sauge

 • Om Kunst og Kultur som vitenskapelig kanal, nivå 1

  Forfatter: Birgitte Sauge

 • Hvordan skape et godt klima for forskning?

  Forfatter: Birgitte Sauge

 • Wilhelm von Hanno, (1826-1882)Stortingsbygning, ant. 1857

  Forfatter: Birgitte Sauge

 • Jens Selmer (1911-1995), Boligblokk for OBOS, ant. 1946

  Forfatter: Birgitte Sauge

 • Kjell Brantzeg (1919-2004), Forretningsbygning for Norske Folk Livs- og Pensjonsforsikring A/S, 1963

  Forfatter: Birgitte Sauge

 • Gavnlig kappestrid for nye ideer og nye krefter: Arkitektkonkurransene om stortingsbygningen

  Forfatter: Birgitte Sauge

 • Arkitektur i perspektiv: Arkitekturtegneren Marianne Brochmann

  Forfatter: Birgitte Sauge

 • Fagfellevurdering er ikke farlig. Norsk museumstidsskrift.

  Forfatter: Birgitte Sauge

 • Museumsforskning og vitenskapelig skriving.

  Forfatter: Birgitte Sauge

 • Norsk museumstidsskrift.

  Forfatter: Birgitte Sauge

 • Frode Rinnan, 1906-1997: Motto, Prag-Rinnan, 1931

  Forfatter: Birgitte Sauge

 • Leder

  Forfatter: Birgitte Sauge

 • Leder

  Forfatter: Birgitte Sauge, Jostein Skurdal, Cecilie Øien

 • En ny stortingsbygning. Konkurranse og debatt 1836-1866.

  Forfatter: Birgitte Sauge

 • Edvard Munch. 1863-1944

  Forfatter: Mai Britt Guleng, Birgitte Sauge, Jon-Ove Steihaug

 • Paradoks. Posisjoner innen norsk videokunst 1980-2010

  Forfatter: Eva Klerck Gange, Birgitte Sauge, Marianne Yvenes

 • KjARTan Slettemark. Kunsten å være kunst

  Forfatter: Stina Högkvist, Birgitte Sauge, Marianne Yvenes

 • Konkurrerer som likemenn, vurderes av likemenn. Framveksten av det norske konkurransevesenet

  Forfatter: Birgitte Sauge

 • Komparativ studie av basisutstillinger ved norske kunst-og kunstindustrimuseer

  Forfatter: Birgitte Sauge, Anne Qvale, Dag Solhjell

 • Art exhibitions: Narratives and Meaning. Two projects conducted by the National Museum of Art, Architecture and Design, Norway in collaboration with the National network of Art Museums and InterMedia, University of Oslo

  Forfatter: Birgitte Sauge, Anne Qvale

 • Posing with Art: Researching and Designing for Performative Acts of Interpretation

  Forfatter: Palmyre Pierroux, Anne Qvale, Rolf Steier, Birgitte Sauge

 • Om forskningsforståelse og museumsforskningens særpreg

  Forfatter: Birgitte Sauge

 • Nasjonalmuseet: Antikk skulptur. Katalog

  Forfatter: Sven Ahrens, Nils Messel, Birgitte Sauge

 • Forord

  Forfatter: Birgitte Sauge

 • Leder

  Forfatter: Birgitte Sauge

 • Arkitekt Ole Lind Schistad og Nasjonalmuseets samling

  Forfatter: Birgitte Sauge

 • Leder

  Forfatter: Birgitte Sauge, Jostein Skurdal, Cecilie Øien

 • Arkitektur og utstillinger som berører. En studie av nyere basisutstillinger i norske kunst- og kunstindustrimuseer

  Forfatter: Birgitte Sauge

 • Nyere basisutstillinger i norske kunst-og kunstindustrimuseer

  Forfatter: Birgitte Sauge

 • Hva er forskning i museene?

  Forfatter: Birgitte Sauge

 • Komparativ analyse av basisutstillinger i norske kunst- og kunstindustrimuseer 2011-2012

  Forfatter: Birgitte Sauge, Anne Qvale, Dag Solhjell, Frank Falch, Jorunn Haakestad

 • "Forskinga vår blir usynleg"

  Forfatter: Johanne Landsverk, Birgitte Sauge, Lars Christian Jenssen, fl. m

 • Digital curation and expert practices in museums: A case study of archiving and exhibiting architectural design

  Forfatter: Palmyre Pierroux, Rolf Steier, Birgitte Sauge

 • Reell eller virtuell. Om kunnskap, kuratering og langtidsbevaring av dagens kulturarv

  Forfatter: Birgitte Sauge

 • Architecture Museums and Digital Design Media

  Forfatter: Birgitte Sauge

 • To Bim or not to BIM? A study of the use of BIM in Architecture Competitions and it´s impact on practice

  Forfatter: Birgitte Sauge

 • Digital Design Media in Architect`s Practices and impact on Architecture Archives and Museums

  Forfatter: Birgitte Sauge

 • The Digital Tools of the Architect in the Museum

  Forfatter: Birgitte Sauge

 • Utstillingskatalogen - i spennet mellom formidling og forskning, utstilling og tekst

  Forfatter: Birgitte Sauge

 • Leder

  Forfatter: Birgitte Sauge, Jostein Skurdal

 • Leder

  Forfatter: Birgitte Sauge, Jostein Skurdal

 • Arkitekt Ole Lind Schistad. Praksis i Oslo og i Møre og Romsdal

  Forfatter: Birgitte Sauge

 • Reflections on the debate

  Forfatter: Birgitte Sauge

 • Beste forskningspraksis ved museene, et knippe gode eksempler

  Forfatter: Birgitte Sauge

 • Mediascapes - Architecture Museums and Digital Design Media

  Forfatter: Birgitte Sauge

 • Digitalisering av arkitektbransjen og bruken av BIM i arkitektkonkurranser.

  Forfatter: Birgitte Sauge

 • Museene og vitenskapelig skriving

  Forfatter: Birgitte Sauge

 • Publisering og kuratering. Publisering ved kunst- og kunstindustrimuseene

  Forfatter: Birgitte Sauge