Arkitekturvandring i Kvadraturen.JPG

Arkitekturvandring i Christiania

Da Oslo var en provinsby i det dansk-norske riket
Byvandring
Fast tilbud

Christian 4 (1577–1648), konge i Danmark-Norge fra 1588 til 1648, grunnla byen Christiania i 1624 etter renessansens idealer om geometrisk orden, og sporene etter dansketiden er fremdeles tydelige. De bevarte strukturene og bygningene fra den snart 400 år lange historien gjør området, som i dag kalles Kvadraturen, til en fantastisk historiebok.

Omvisning
Elevene finner eksempler på hvordan greske og romerske arkitekturuttrykk fra antikken har påvirket arkitekturen i Christiania. Elevene jakter på fysiske spor fra dansketiden og ser at området skiller seg ut både på kartet og i terrenget med sine rette og brede gater. De reflekterer over renessansens idealer i forhold til idealer i vår tid. De lærer om hvordan folk levde i Christiania på 1600-tallet og får høre om ildebranner, kriger, avstraffelsesmetoder, koleraepidemier og pikante intriger byens borgere imellom.

Kle dere etter vær og årstid.

Aktuelt med hensyn til læreplanen generell del 1–10:

Samfunnsfag:

  • Som menneske inngår vi i ein historisk samanheng, og ei lang rekkje historiske hendingar har påverka utviklinga av samfunnet.

Historie, kompetansemål etter 7. trinn:

  • Hovudområdet dreier seg om å utvikle historisk oversikt og innsikt, og å undersøkje og drøfte korleis menneske og samfunn har forandra seg gjennom tidene.
  • Fortelje om hovudtrekk ved samfunnsutviklinga i Noreg frå vikingtida til slutten av dansketida og gjere nærare greie for eit sentralt tema i denne perioden
  • Finne informasjon om greske og romerske samfunn i antikken og finne døme på korleis kulturen deira har påverka vår eiga tid

Kunst og håndverk, kompetansemål etter 10. trinn:

  • Forklare hva som påvirker utformingen av et bygg
 Tid:  1 time
 Klassetrinn:  Videregående
 Antall elever:  Maks. 30
 Sted:  Oppmøte Nasjonalmuseet – Arkitektur, Bankplassen 3
 Fag:  Samfunnsfag/historie, kunst og håndverk
 Periode:  Vår, sommer og høst


 

Bestill omvisning

Mer informasjon?
Ring vårt omvisningskontor på telefon 21 98 22 18
Åpent mandag til torsdag kl. 09.00–11.00 og 12.00–14.00