Utstillinger og aktiviteter

Tidsbilder – Norge 1814

Nasjonalgalleriet, 17. januar–18. mai

Hvem var med på å utvikle det selvstendige og demokratiske Norge slik vi kjenner landet vårt i dag?

Christian August Lorentzen, «Utsikt fra Ekebergåsen» (utsnitt) ant. 1892. Nasjonalmuseet

I utstillingen møter elevene portretter av noen av dem som var viktige i Norge i årene før 1814: den styrtrike Maren Juel (1749–1815) og godseier Bernt Anker (1746–1805). Fra generasjonen som kom med Grunnloven og den nye unionen med Sverige i 1814, treffer vi greven i Tønsberg, Johan Caspar Herman Wedel Jarlsberg (1779–1840), den danske prinsen Christian Frederik (1786–1848), som ikke ble norsk konge likevel og den elegante franskmannen Jean Baptiste Bernadotte (1763–1844), som både ble svensk og norsk konge.

Flere danske kunstnere besøkte Norges eksotiske landskaper, og Tidsbilder viser flere av deres arbeider. Unge norske kunstnere som J.C. Dahl (1788–1857) og Hans Michelsen (1789–1859) startet utviklingen av en egen norsk billedkunst, vel å merke mens de selv studerte utenlands. Mange av bildene, som ble vist på to utstillinger i 1818 og 1820 i Christiania, kan ses i Nasjonalgalleriet. Vi lar elevene reflektere over hvordan datidens landskapsoppfatning har preget vår tids ideer om det norske landskapet.

Undervisningstilbud: omvisning, omvisning med atelier

Barnehage: Prinsen som ikke ble konge. Gullmedaljeverksted.

Småskole- og mellomtrinnet: Hvordan bli konge i Norge. Ærlig talt! Plakatverksted.

Ungdomsskoletrinnet og videregående: Ny nasjon og ny kunstnerisk identitet. Demokratisk uro.

Les mer om utstillingen Tidsbilder. Norge 1814