Utstillinger og aktiviteter

Grip friheten! Take Liberty!

Museet for samtidskunst 11. april–10. august

I denne internasjonale gruppeutstillingen kan elevene oppleve verk som tematiserer begreper som demokrati, nasjonal identitet og personlig frihet.

Study of perspective – Xinjiang, China, 1995-, fargeprint. Foto: Ai Weiwei

Kunstnerne reflekterer rundt muligheten til å uttrykke seg fritt i en verden som fortsatt er preget av brudd på grunnleggende menneskerettigheter. Elevene utfordres dermed til å reflektere over, tolke og kommentere de filosofiske og politiske idealene fra 1814 i et samtidsperspektiv.

I utstillingen vises blant annet Susan Hillers (f. 1940) interaktive audio-skulptur Die Gedanken sind frei (2011–12). Frigjørings- og protestsanger fra mange land er skrevet på veggen, men de besøkende kan også lese tekstene i en sangbok eller spille dem av på en jukeboks. Gjennom sang og musikk formidler frihetssøkende mennesker tanker om retten til å snakke om hva de vil, kritisere makthavere og gi uttrykk for hva de tenker om samfunnet de lever i. Den kinesiske samfunnskritiske kunstneren Ai Weiwei (f. 1957) har gjennom sosiale medier nådd langt ut over Kinas grenser med sin kunst. Til gjengjeld har myndighetene stengt bloggen hans, banket ham opp og holdt ham i husarrest. Hva er frihet? Er frihet for alle? Hva kan friheten koste og hvem skal betale?


Undervisningstilbud: omvisning, omvisning med atelier

Grunnskole og videregående: Din tanke er fri. Tankeskip.


Les mer om utstillingen Grip friheten! Take Liberty!