Design og mening

Norsk og internasjonal designhistorie i det 20. århundre
Omvisning og gruppearbeid
Fast tilbud

Design kan overraske oss og se helt annerledes ut enn vi forventer. I museets samlinger finnes en rekke eksempler på design som bryter med våre forestillinger om hvordan noe skal se ut. Hvordan har designeren kommet frem til dette uttrykket? I museets samlinger av nyere design finner vi gjenstander som møbler, telefoner, glass, bestikk, datamaskiner og tannbørster i forskjellige materialer, laget under ulike produksjonsforhold. Gjenstandene viser forskjellige tiders skiftende oppfatning av «det vakre» og funksjonalitet. Hvordan kan man se at noe er laget for 100 år siden, mens noe annet bare er 10 år gammelt?

Omvisning
Hva er design? Hvem er designer og hvem designes det for? Og hva er meningen med produktet? Moderne designhistorie innledes på slutten av 1800-tallet med nye produksjonsforhold og nye ideer om hva god form og funksjonalitet skulle være. Elevene vil få mulighet til å fordype seg i formutviklingens historie, fra Michael Thonets (1796–1871) kaféstol fra 1857 via Philippe Starcks (f. 1945) omdiskuterte sitruspresser fra 1992 – til møblene fra den norske designgruppen Norway Says på 2000-tallet. Vi ser nærmere på hvordan designere har arbeidet med form, funksjon, produksjon og «mening» for ulike målgrupper opp gjennom historien. Begreper som brukermedvirkning, bærekraftig design og redesign vil også bli diskutert.

Etter omvisningen deles klassen inn i grupper som skal jobbe med utvalgte gjenstander, og et tema knyttet til de ulike gjenstandene. Resultatet av gruppearbeidet presenteres i plenum til slutt.

 Tid:  1 1/2 - 2 timer
 Klassetrinn:  Videregående
 Fag:  Kunst og håndverk, samfunnsfag/historie og norsk (kommunikasjon)
 Antall elever:  28
 Sted:  Kunstindustrimuseet. St. Olavs gate 1
   

Se flere tilbud

Bestill omvisning

Mer informasjon?
Ring vårt omvisningskontor på telefon 21 98 22 18
Åpent mandag til torsdag kl. 09.00–11.00 og 12.00–14.00