Design og mening

Design og kunsthåndverk 1905–2005
Omvisning og gruppearbeid.
Fast tilbud

Norsk og internasjonal designhistorie i det 20. århundre

Noe design overrasker oss og ser helt annerledes ut enn vi forventer. I Kunstindustrimuseets samlinger finnes en rekke eksempler på design som bryter med våre forestillinger om hvordan noe skal se ut.

Hvordan har designeren kommet frem til dette uttrykket? I museets samlinger av nyere design finner vi gjenstander som møbler, telefoner, glass, bestikk og datamaskiner og tannbørster i forskjellige materialer og laget under ulike produksjonsforhold.

Gjenstandene viser forskjellige tiders skiftende oppfattelse av ”det vakre” og funksjonelle. Kan man i dag lett se at noe er laget for 100 år siden, mens noe annet bare er 10 år gammelt?

Omvisning

Hva er design? Hvem er designer og hvem designes det for? Og hva er meningen med produktet? Moderne designhistorie innledes på slutten av 1800-tallet med nye produksjonsforhold og nye ideer om hva god form og funksjonalitet skulle være. Elevene vil få mulighet til å fordype seg i formutviklingens historie.

Fra Michael Thonets (1796-1871) caféstol fra 1857 via Phillip Starcks (f. 1945) omdiskuterte juicepresser fra 1992 – til møblene til den norske designgruppen Norway Says på 2000-tallet. I dette vil vi se nærmere på hvordan designere har arbeidet med form, funksjon, produksjon og ”mening” for ulike målgrupper opp gjennom historien.

Begreper som brukermedvirkning, bærekraftig design og redesign vil også bli diskutert.

Gruppearbeidet går ut på at klassen får en kortere omvisning (ca. 30 minutter) og deretter deles inn i grupper som skal jobbe med utvalgte gjenstander. Hver gruppe får et tema som knytter seg til en utvalgt gjenstand. Resultatet av gruppearbeidet presenteres i plenum til slutt.

 

 Tid:  45/30 min. i omvisning og 45 min. til etterarbeid og gjennomgang. 
 Klassetrinn:  Videregående
 Fag:  Kunst & håndverk, samfunnsfag/historie og norsk (kommunikasjon)
 Antall elever:  28
 Sted:  Kunstindustrimuseet. St. Olavs gate 1
   

Se flere tilbud

Bestill omvisning

Mer informasjon?
Ring vårt omvisningskontor på telefon 21 98 22 18
Åpent mandag til torsdag kl. 09.00–11.00 og 12.00–14.00