Inspirasjon fra hele verden

Internasjonal design fra 1100-tallet og frem til i dag
Omvisning og gruppearbeid
Fast tilbud

På hvilken måte har europeisk kultur latt seg inspirere av land utenfor Europa? Og hvordan viser dette seg i museets samlinger av glass, porselen, tekstiler og møbler fra 1100-tallet og frem til i dag? Kulturimpulser fra Østen og Amerika har spilt viktige roller, men på forskjellig vis og til forskjellige tider. I utstillingene vises tydelige eksempler på hvor viktig inspirasjonen fra hele verden har vært for utvikling av europeisk og norsk design og kunsthåndverk.

Omvisning
Gjennom omvisningen får elevene møte gjenstander som på ulikt vis er formidler av flerkulturelle impulser. Vi skal se på hvor viktig disse impulsene har vært for utviklingen av europeisk kultur og den spennende dynamikken mellom ulike nasjonale strømninger – noe som kommer til uttrykk i hvordan for eksempel en stol, vase eller en veggtekstil er utformet. Hvorfor har 1700-talls stoler løveføtter, og hvorfor laget en av Nordens fremste formgivere, norske Grete Prytz Kittelsen (1917–2010) emaljeasjetter i mange forskjellige farger og snakket om «mix and match»? Og hva er egentlig typisk norsk? Elevene får utlevert ark, slik at de underveis kan notere viktige begreper og sentrale hendelser. Vi vektlegger en dialogisk formidling, der elevenes egne tanker og refleksjoner rundt nasjonalitet og internasjonalitet er inngang til de utvalgte verkene i omvisningen.

Etter omvisningen deles elevene inn i grupper (fire i hver gruppe) som skal jobbe med utvalgte gjenstander. Med utgangspunkt i formidlingen av nasjonale og/eller internasjonale impulser, presenterer gruppene avslutningsvis sine gjenstander for resten av klassen.

 Tid:  1 1/2 - 2 timer
 Klassetrinn:  Videregående
 Fag:  Kunst og håndverk, samfunnsfag/historie og norsk (kommunikasjon)
 Antall elever:  28
 Sted:  Kunstindustrimuseet. St. Olavs gate 1
   

Se flere tilbud

Bestill omvisning

Mer informasjon?
Ring vårt omvisningskontor på telefon 21 98 22 18
Åpent mandag til torsdag kl. 09.00–11.00 og 12.00–14.00