Samlinger og forskning

Forsking og utvikling

Forsking og utviklingsarbeid høyrer til blant Nasjonalmuseet sine kjerneoppgåver. Denne aktiviteten spring ut av og er delvis integrert i museet si kunstfaglege verksemd. Forskinga skal vere på eit høgt nivå og leve opp til internasjonal standard. I delstrategi for FoU er mål nummer 1 at forskingskompetansen og aktiviteten skal styrkast og utgjere ein viktig del av kjerneverksemda til museet. Vi arbeider no med avdelingsvise handlingsplanar for same periode.

Videreført samarbeid om FoU-prosjekter

FoU-aktiviteten i 2013 omfattet videreføring av både kunsthistoriske og konserveringsfaglige forskningsprosjekter og utviklingsprosjekter. Resultatene ble formidlet gjennom utstillinger, publikasjoner og konferanser. Det var stor interesse for de to internasjonale konferansene An Appetite for Painting, arrangert av Nasjonalmuseet, og Edvard Munch and/in Modernism, arrangert av forskningsnettverket Munch and Modernity – et samarbeid mellom Nasjonalmuseet, Munch-museet og Universitetet i Oslo ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK).

Fra konferansen Edvard Munch and/in Modernism. Foto: Nasjonalmuseet / Børre Høstland.

Øvrige prosjekter:

 • Bestandskataloger over Edvard Munchs verker, antikkens skulptur og eldre, utenlandsk maleri og italienske mestertegninger i Nasjonalmuseets eie.
 • HyPerCept, ledet av Høgskolen i Gjøvik.
 • Kjartan Slettemark’s Time Zero– adhesion and consolidation of plastics
 • Investigating the potential of bomb-pulse radiocarbon dating to study the cultural heritage of modern art
 • Thomas Fearnleys bruk av fiksativer
 • Werenskiolds bruk av kapok i litografi
 • Gyldenlærstapet – materialanalyser og konservering
 • Louise Bourgeois kunstneriske produksjon: En kontekstanalyse
 • An Appetite for Painting i samarbeid med IFIKK og Kunsthøgskolen
 • Place and displacement: Exhibiting Architecture, i samarbeid med OCCAS, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)
 • Norsk arkitekturhistorie, i samarbeid med AHO og Riksantikvaren
 • Norsk arkitektur og design 1950–1970, i samarbeid med IFIKK, UiO
 • Komparativ analyse av basisutstillinger ved norske kunst- og kunstindustrimuseer
 • The Cranach Archive; database over Cranachs verke
 • INCCA; database basert på intervjuer med samtidskunstnere
 • Norsk museumsvokabular og utstillingsregister, i samarbeid med kunstnettverket
 • Norsk Kulturråds kompetansehevingsprogram; dokumentasjonsmodul
 • Visualisering av samlingene, i samarbeid med Norsk Kulturråd