Om Nasjonalmuseet

Sponsorsamarbeid

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design inviterer enkeltpersoner og bedrifter med samfunnsengasjement til sponsorsamarbeid. La oss sammen gjøre kunsten tilgjengelig for et større publikum. Det er en viktig oppgave, kunsten gir oss økt identitetsfølelse og åpner for nye tanker og kreativitet.
Det er viktig å skape varig interesse for kunst – ikke minst er det viktig å starte med den oppvoksende slekt og få den til å ta aktivt del i vår felles kunst- og kulturarv.

Smakebiter av hva vi kan tilby sponsorer

Omvisninger

Omvisninger i våre utstillinger på norsk og engelsk med våre fremste fagfolk.

Spesialforedrag

Spesialforedrag innen kunst og kultur i Nasjonalmuseet eller i din bedrift.

Kveldsarrangementer

Arrangement med foredrag, omvisninger eller kåseri, musikk og middag i Den franske sal i Nasjonalmuseet - Kunst (Nasjonalgalleriet). Spesialmenyer tilpasset tema for kvelden.

Møterom og foredragssal

Bruk av møterom og foredragssal kombinert med lunsj og kunstopplevelser.

Arkitekturvandringer

Byvandringer med arkitektur som tema.

Familieverksted

Atelier og verksted hvor barn kan vise skaperglede inspirert av kunstutstillingene.

Lanseringer

Invitasjon til åpningsarrangementer for våre utstillinger.

Logoeksponering

Logoeksponering på alt materiell, dvs. kataloger, program, annonser, plakater og invitasjonskort. Profilering som sponsor på vårt nettsted. Informasjon om sponsorarbeidet i våre utstillingslokaler.

Egne trykksaker

Bruk av Nasjonalmuseets navn og logo i egne trykksaker etter avtale.

Bibliotek

Besøk i vårt bibliotek i Kristian Augusts gate 23. Bibliotekets samlinger kan benyttes på stedet. Vi har lesesal med 25 studieplasser, samt eget visningsrom for video/DVD.

Ta kontakt med oss, så kan vi sammen skreddersy et opplegg spesialtilpasset ditt bidrag.

En møteplass for næringslivet

Bedriftene konkurrerer ikke lenger bare på produktenes fortreffelighet, men også på sin samfunnsmessige ansvarlighet. Når bedrifter viser samfunnsmessig ansvar ved for eksempel å støtte et kunstmuseum med publikumsoppbygging hos barn og unge, er det en måte å få økt legitimitet og aksept på hos kunder, samarbeidspartnere, politikere, ansatte og samfunnet for øvrig.

Opplevelsesøkonomien og estetiseringen av samfunnet har som én konsekvens at bedriftenes presentasjon og iscenesettelse av seg selv er blitt avgjørende for å hevde seg konkurransemessig.

Et sponsorobjekt i toppklasse

Næringslivet etterspør en kompetanse som kunstfeltet besitter, som det å iscenesette, kommunisere og spille roller. Bedriftene er opptatt av å være innovative når det gjelder produktutvikling og strategi, og å konkurrere i et presset marked.

Det er viktig for bedrifter å oppnå samfunnsmessig legitimitet og aksept, noe som også er viktig for de ansatte. Bedrifter ønsker hele tiden å fremstå som både annerledes og mer tiltalende enn sine konkurrenter. Kunst og estetikk brukt i markedsføring gir produkter, tjenester og bedrifter en merverdi og en ytterligere konkurransefordel. Et samarbeid med Nasjonalmuseet kan bidra til dette.

For mer informasjon, kontakt:
Direktør Audun Eckhoff
Tlf. 21 98 20 00