Illusrasjon leksika

Leksika og ordbøker

Store norske leksikon

Bokmålsordboka og Nynorskordboka

Norsk kunstnerleksikon
4 bind, utgitt 1982-1986. Vitenskapelig leksikon over norske bildende kunstnere, arkitekter og kunsthåndverkere. Skannet utgave er nå blitt tilgjengelig online via Nasjonalbiblioteket-Digital. I påvente av den digitaliserte utgaven av Norsk kunstnerleksikon som er under utarbeidelse av Nasjonalmuseet i samarbeid med Store Norske leksikon, kan denne skannede versjonen benyttes.

Allgemeines Künstnerlexikon Online
Allgemeines Künstlerlexikon inneholder biografisk informasjon om mer enn 1 million kunstnere. Informasjonen bygger bl.a. på de trykte utgavene av standardverkene Thieme-Becker, Vollmer og Allgemeines Künstlelkexikon. For en del kunstnere fins hittil bare kortfattet informasjon, men flere artikler i fulltekst legges til kontinuerlig. Tjenesten er tilgjengelig for Nasjonalmuseets ansatte og besøkende i biblioteket. 

Oxford Art Online
Omfattende oppslagsverk som inneholder blant annet elektroniske versjoner av The Grove dictionary of art, Benezit dictionary of artists og The concise Oxford dictionary of art terms. Tjenesten er tilgjengelig for Nasjonalmuseets ansatte og besøkende i biblioteket.