Illusrasjon leksika

Leksika og ordbøker

Store norske leksikon

Bokmålsordboka og Nynorskordboka

Norsk kunstnerleksikon - nettversjon via Store norske leksikon
Digital versjon av papirutgave i 4 bind, utgitt 1982-1986. Vitenskapelig leksikon over norske bildende kunstnere, arkitekter og kunsthåndverkere. .

Norsk kunstnerleksikon - skannet utgave via Nasjonalbiblioteket
4 bind, utgitt 1982-1986. Vitenskapelig leksikon over norske bildende kunstnere, arkitekter og kunsthåndverkere. Skannet utgave tilgjengelig online via Nasjonalbiblioteket-Digital. 

Allgemeines Künstnerlexikon Online
Allgemeines Künstlerlexikon inneholder biografisk informasjon om mer enn 1 million kunstnere. Informasjonen bygger bl.a. på de trykte utgavene av standardverkene Thieme-Becker, Vollmer og Allgemeines Künstlelkexikon. For en del kunstnere fins hittil bare kortfattet informasjon, men flere artikler i fulltekst legges til kontinuerlig. Tjenesten er tilgjengelig for Nasjonalmuseets ansatte og besøkende i biblioteket. 

Oxford Art Online
Omfattende oppslagsverk som inneholder blant annet elektroniske versjoner av The Grove dictionary of art, Benezit dictionary of artists og The concise Oxford dictionary of art terms. Tjenesten er tilgjengelig for Nasjonalmuseets ansatte og besøkende i biblioteket.