NG.K&H.1982.0026.jpg

Kulturnatten. «Svartedauen»

12. september 2014
19:00–19:30

Nasjonalgalleriet

Tett på Svartedauen.
En presentasjon av Kittelsens originaltegninger ved kunsthistoriker Trine Nordkvelle.

Egen kulturnattmeny i Den franske sal, og gode tilbud i museumsbutikken.

Sted: Universitetsgata 13
Tid: 17.00–22.30
Alle busser og trikker til Nationaltheatret og Tullinløkka