Om Nasjonalmuseet

Om Nasjonalmuseet

Dronningen og kulturministeren til Nordnorsk kunstmuseum

Mandag 4. februar kommer H.M. Dronning Sonja og kulturminister Hadia Tajik til Nordnorsk Kunstmuseum. Foranledningen er åpningen av utstillingen «Sølvbryllupsgaven 1882», som inngår i prosjektet «Den kongelige reise» – regjeringens gave til kongeparet i anledning deres jubileer ifjor.

Christian Krohg, Hardt le fra 1882 (Foto: Kjartan Hauglid. Det kongelige hoff)

Sølvbryllupsgaven 1882 består av 17 malerier, gitt som gave fra det norske folk til Oscar II og hans dronning Sophie i anledning deres sølvbryllup.

De fleste av bildene henger til daglig på Det kongelige slott i Oslo. Nordnorsk Kunstmuseums direktør, Knut Ljøgodt, påpeker det unike i at Det kongelige Slotts rikholdige samlinger på denne måten gjøres tilgjengelig for et bredt publikum i hele Norge.

– Samlingen er på mange måter et tverrsnitt av 1880-årenes kunstliv, uttaler Ljøgodt.

– Her finner vi representanter for den eldre generasjonen, som Hans Gude, som stadig arbeidet i tradisjonen fra nasjonalromantikken.

– Men dette var på den tiden da den unge generasjonens kunstnere vendte hjem til Norge og gjorde seg gjeldende med radikale ideer om en realistisk kunst, sier Ljøgodt.

Også den sistnevnte gruppen er godt representert, med kunstnere som Fritz Thaulow, Harriet Backer og Christian Krohg. Krohgs dramatiske sjøbilde, Hardt le, henger til daglig på kongens arbeidsværelse, men kan de nærmeste månedene beskues i Nordnorsk Kunstmuseum.

«Den kongelige reise» organiseres av Nasjonalmuseet.

Les mer om utstillingen på denkongeligereise.no og hos Nordnorsk kunstmuseum.