Om Nasjonalmuseet

Om Nasjonalmuseet

Flere elever møter kunst fra Nasjonalmuseet

2012-rapporter fra våre samarbeidsfylker viser at stadig flere skoleelever møter kunst fra våre vandreutstillinger i Den kulturelle skolesekken (DKS).

Fremragende arbeid av fylkeskommuner og kommuner, gode formidlere og gode produksjoner har gjort at et rekordstort elevtall har fått møte Nasjonalmuseets utstillinger i 2012.

64 392 skoleelever, en oppgang på ca 15 prosent fra 2011, kan ha hatt skjellsettende opplevelser i møte med våre utstillinger.

Hele landet er med! 

Fra 2013 har for første gang samtlige fylkeskommuner signert intensjonsavtale med Nasjonalmuseet om samarbeid i DKS.

Den kulturelle skolesekken er Norges største, og mest demokratiske kunstprosjekt. Samtlige 19 fylkeskommuner har for første gang har signert en fireårig intensjonsavtale med Nasjonalmuseet. Det bekrefter at museet er på rett vei med dialog, samhandling og fleksibilitet innen både kompetansedeling og utstillingstilbud.

Styrke lokal produksjon og formidling 

Både samarbeidsfylker/kommuner og museet har felles målsetting i å styrke produksjon og formidling av visuell kunst regionalt. Nasjonalmuseet kan best bistå med dette med bred kompetansedeling.

For å kunne opparbeide ny og høy kompetanse er det viktig at museet også bruker ressurser på utvikling av nye produksjoner som tester ut nye formidlingsformer. Nasjonalmuseet vil satse på å utvikle utstillinger som fylkeskommunene/kommunene selv ikke kan gjøre, og dermed også supplere det store utbud av deres egne produksjoner.

Museet etablerer nå et laboratorium for å styrke prosjektprosessene og visualisering av møtet mellom menneske og kunst. Målet er å enda bedre tilrettelegge for et sterkt og varig opplevelse for barn og unge i møte med kunst!

Nasjonalmuseets tilbud til Den kulturelle skolesekken