Om Nasjonalmuseet

Om Nasjonalmuseet

Foredrag om den digitale billedvirkeligheten

I forbindelse med utstillingen «Paradoks. Posisjoner innen norsk videokunst 1980–2010», inviterer vi torsdag 6. juni kl 17.00 til foredraget «From Image to Data» ved medieviter Ingrid Hölzl i Museet for samtidskunst.

Ingrid Hölzl, UiO

Hva har skjedd med bildet når vi har gått over til digital teknologi? Dette er hovedproblemstillingen Ingrid Hölzl vil belyse og diskutere i Museet for samtidskunst.

Bilder i dagens teknologiske virkelighet er ikke lenger passive, fastlagte avbildningsformer, men en aktiv form, hevder Hölzl. Fremfor å gi en fastlagt mening eller en stabil avbildning av verden, spiller bildene snarere en nøkkelrolle i en samtidig overføring av informasjon. 

Ingrid Hölzl (f. 1979, bor og arbeider i Oslo) er postdoktor ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. Hun er forfatter av en monografi om teorien om fotografiske selvportretter, Der Autoporträtistische Pakt (Fink, 2008), og har publisert flere artikler om fotografiske selvportretter og virkningen av digital postproduksjon og screening på det fotografiske bildets forhold til temporalitet.

Sammen med skribent Rémi Marie, arbeider Hölzl for tiden med å utvikle konseptet "det fotografiske-nå" som et generelt rammeverk for å forstå temporaliteten i digitale bilder og deres mediekanal: den digitale skjermen.

Foredraget er på engelsk.

Les mer om utstillingen «Paradoks. Posisjoner innen norsk videokunst 1980–2010»