Om Nasjonalmuseet

Om Nasjonalmuseet

Franske høydepunkter i Grafikk- og tegningsamlingen

I Nasjonalgalleriets 1. etasje stilles ut museets fremragende samling av fransk malerkunst fra siste del av 1800-tallet.

For dem som lar seg fascinere av Delacroix’, Degas’ og Manets billedunivers, anbefaler vi et besøk i Grafikk- og tegningsamlingens studiesal, som befinner seg vegg i vegg med utstillingssalen. Også her kan de besøkende oppleve fransk 1800-tallskunst i verdensklasse, deriblant et forarbeid av Degas til hans berømte skulptur av en blottende ung danserinne og en rekke av Manets raderinger og litografier.

Vi kan også by på kunsthandleren Ambroise Vollards grafiikkmapper fra 1896 og 1897, med arbeider av tidens fremste franske kunstnere. Og ikke minst Henri de Toulouse-Lautrecs litografi-serie Elles, som gir fascinerende og kontroversielle skildringer av Paris’ underholdningsverden. (Det er verd å merke seg at vårt eksemplar – et av de få komplette som kjennes i dag – tidligere var i Edvard Munchs eie.)