5,6,7, Arkitekturvandring i Kvadraturen.JPG

Arkitekturvandring i Christiania

Da Oslo var en provinsby i det dansk-norske riket
Byvandring
Vår, sommer og høst

Christian IV (1577–1648), konge i Danmark-Norge fra 1588 til 1648, grunnla byen Christiania i 1624 etter renessansens idealer om geometrisk orden, og sporene etter dansketiden er fremdeles tydelige. De bevarte strukturene og bygningene fra den snart 400 år lange historien gjør området, som i dag kalles Kvadraturen, til en fantastisk historiebok.

Elevene finner eksempler på hvordan greske og romerske arkitekturutrykk fra antikken har påvirket arkitekturen i Christiania. Elevene jakter på fysiske spor fra dansketiden og ser at at området skiller seg ut – både på kartet og i terrenget – med sine rette og brede gater. De reflekterer over renessansens idealer i forhold til idealer i vår tid. De lærer om hvordan folk levde i Christiania på 1600-tallet og får høre om ildebranner, kriger, avstraffelsesmetoder, koleraepidemier og pikante intriger byens borgere imellom.

Kle dere etter vær og årstid.

Aktuelt med hensyn til læreplanen, generell del 1–10:

Samfunnsfag:

  • Som menneske inngår vi i ein historisk samanheng, og ei lang rekkje historiske hendingar har påverka utviklinga av samfunnet.

Historie, kompetansemål etter 7. trinn:

  • Hovudområdet dreier seg om å utvikle historisk oversikt og innsikt, og å undersøke og drøfte hvordan menneske og samfunn har forandret seg gjennom tidene.
  • Fortelle om hovudtrekk ved samfunnsutviklingem i Norge fra vikingtida til slutten av dansketida og gjøre greie for ett sentralt tema i denne perioden.
  • Finne informasjon om greske og romerske samfunn i antikken og finne eksempler på hvordan kulturen deres har påvirket vår egen tid.

Kunst og håndverk, kompetansemål etter 10. trinn:

  • Forklare hva som påvirker utformingen av et bygg
 Tid:  1 time
 Antall elever:  Maks. 30
 Fag:  Samfunnsfag – historie, og kunst og håndverk
 Sted:  Oppmøte Nasjonalmuseet – Arkitektur, Bankplassen 3
 Periode:  Vår, sommer og høst

Se flere tilbud

Bestill omvisning

Mer informasjon?
Ring vårt omvisningskontor på telefon 21 98 22 18
Åpent mandag til torsdag kl. 09.00–11.00 og 12.00–14.00