Hannah Ryggen. Verden i veven

12. juni 2015–4. oktober 2015

Nasjonalgalleriet

Det vakre og det grusomme vevd om kvarandre. 

Hannah Ryggen (1894−1970) ruvar som ein av Nordens mest betydningsfulle kunstnarar frå det 20. hundreåret. Teppa hennar står fram som visuelle reaksjonar på hendingar, konfliktar og prosessar. Ho trakk verda inn i veven. 

Mot midten av 1930-talet tok Ryggen for seg dei destruktive kreftene i fascismen og nazismen. Vald og overgrep blir tematisert på måtar som relaterer til moderne, maktkritisk historie­måleri. Viljen til å fortelje går hand i hand med ei fri betoning av abstrakte mønster, former og fargar. Utstillinga følgjer opp ei brei, fornya interesse for Ryggens figurative og sterkt engasjerte modernisme. Ho er laga i samarbeid med Moderna Museet i Malmö.

Kurator for utstillinga er Øystein Ustvedt.

Hannah Ryggens store samfunnsengasjerte tepper fra 1930- og 40-årene er ikke til å komme utenom. Her får du både empati, raseri, fantasi og dybde. Noen verker er humoristiske mens andre er mer fandenvoldske eller satiriske.

Øystein Ustvedt, kurator Nasjonalmuseet

Storslagat naiv. Bildvävaren Hannah Ryggen i välförtjänt strålkastarljus

Märta Holkers, Dagens Nyheter 29. juli 2015

Jeg håper folk fra fjern og nær forstår at dette er en utstilling man ikke må gå glipp av.

Mona Pahle Bjerke, NRK.no 17. juni 2015