Om Nasjonalmuseet

Om Nasjonalmuseet

Hva er det med Dronningen og Warhol?

For tiden gjennomfører Nasjonalmuseet et flerårig prosjekt hvor målet er å gjøre hele samlingen vår tilgjengelig på Digitalt Museum. De første verkene ble publisert i 2011, og for øyeblikket er ca. 21 000 av Nasjonalmuseets kunstverk tilgjengelige på internett.

Hittil er det mest eldre kunst, design og kunsthåndverk og arkitekturtegninger som har blitt publisert. Nå har tiden kommet for samtidskunsten. Vi har begynt med maleriene. De første er nå publisert, og gradvis flere kommer til. Vi har mange flotte verk i samlingen, og ser fram til å dele dem på Digitalt Museum!

Grundig prosess

Før et kunstverk blir presentert på Digitalt Museum ligger det mye arbeid bak, og det er mange som er involvert i prosessen. Alle opplysninger blir gjennomgått, og kunstverkene fotograferes. Kurator ser på tittel og datering, påskrifter og etiketter. Konservator sjekker verkets tilstand, teknikk og materiale. Kanskje må vi fram med lommelykten? Hvilken teknikk har kunstneren brukt?

Forbereder flytting

Dette er en ressurskrevende prosess, men det er et viktig arbeid vi nå gjennomfører. For samtidig som vi gjør klart til publisering på Digitalt Museum, forbereder vi flytting til nytt museumsbygg. Det er viktig å ha fullstendig oversikt over samlingen før en eventuell flytting, og å vite hvordan gjenstandene kan flyttes på en trygg måte. Spesielt sårbare kunstverk trenger for eksempel spesiallagde flyttekasser. Og alt dette må forberedes.  

En annen positiv bieffekt av arbeidet er at vi lærer mye om de enkelte kunstverkene underveis. Dette prosjektet gir oss anledning til å rette oppmerksomheten mot ett og ett maleri. Her er det et verk av Andy Warhol som blir studert. Er det noe med øyet til Dronning Sonja?