Om Nasjonalmuseet

Om Nasjonalmuseet

Kunstglimt i Nasjonalgalleriets studiesal: Marias liv. Albrecht Dürers tresnitt

Seniorkurator Frithjof Bringager forteller om bakgrunnen for Det nye testamentets beretning om Marias liv og innholdet i Dürers billedsyklus.

Albrecht Dürer, Visitasjonen, ca. 1503 (plate) / (1511) (trykk)

Torsdag 7. mars kl. 12

Sted: Studiesalen, Nasjonalgalleriet, Universitetsgata 13

Visitasjonen

Etter at engelen hadde fortalt Maria at hun ventet barn, besøkte hun slektninger i fjellene.

Visitasjonen viser møtet mellom Maria og Elisabeth (Johannes døperens mor), som også nettopp var blitt klar over sin graviditet. I døråpningen står Sakarias, Johannes’ vordende far. Landskapet i bakgrunnen er basert på alpemotiver Dürer kjente fra sin første reise til Italia i 1494.

Den nyanserte fremstillingen av figurer, vegetasjon og arkitektur i forgrunnen mot det lyse fjellandskapet i bakgrunnen viser Dürers suverene beherskelse av tresnitt-teknikken. Kombinert med den inderlige skildringen av scenens følelsesinnhold, gjør dette bladet til et av seriens mest betagende.

Marias liv

Serien består av 20 tresnitt med latinsk tekst trykket på baksiden av hvert av bladene fra 1511. Hele serien ble mottatt som gave fra rittmester J. Heftye i 1898.

Kunstglimtet i studiesalen 7. mars kl. 12 knytter an til utstillingen «Åpning mot det hellige. Gylne glimt fra Nederlandenes renessanse».