Om Nasjonalmuseet

Om Nasjonalmuseet

Kunstnersamtale om arkitekturens plass i kunsten

Torsdag 12. desember kl. 17.00 i Museet for samtidskunst vil kunstnerne Marte Johnslien, Ingrid Lønningdal og Vibeke Slyngstad samtale med kurator Sabrina van der Ley. De er tre av samtidskunstnerne i utstillingen «Inside Outside Architecture» som for tiden vises i museet.

De tre forholder seg alle på ulikt vis til arkitektur i sine verker. Gjennom ulike medier og uttrykk refererer de til forskjellige aspekter ved rom og bygg.

Johnslien setter spørsmålstegn ved materialers verdi, tyngde og utseende – og viser til bygg og steder med en politisk kontekst. I installasjonen Forente nyanser utforsker hun de kontemplative kvalitetene i FNs meditasjonsrom fra slutten av femtitallet.

Lønningsdal jobber med bl.a. frihåndstegning som også er et ledd i arkitektenes prosess. I utstillingen viser hun tegninger, collager og veggmalerier som viser til bygningers struktur og oppbygging.

Slyngstads malerier tar utgangspunkt i arkitektoniske perler fra funksjonalismen som Villa Stenersen og Mies van der Rohe paviljong og hvor arkitekturen bokstavelig talt speiles i kunsten.

Kurator for utstillingen og direktør ved Museet for samtidskunst Sabrina van der Ley har i lengre tid vært opptatt av forholdet mellom samtidskunsten og arkitektur. I Inside Outside Architecture utforskes og problematiseres denne relasjonen nærmere.

Samtalen vil foregå i Banksalen, på engelsk.