Praktiskinformasjon.FotoNasjonalmuseet.NicholasSullivanHellsegg.JPG
Foto: Nasjonalmuseet/Nicholas Sullivan Hellsegg

Praktisk informasjon