Om Nasjonalmuseet

Om Nasjonalmuseet

Månedens bilde: Stemningsfull juninatt

I det håndkolorerte fargetresnittet «Soleienatt» fra ca. 1915 har Nikolai Astrup fanget sommernattens vakre lys og gjenskapt Jølsternaturens egenartede stemning.

Nikolai Astrup, Soleienatt, før 1915. Fargetresnitt med håndkolorering. 378 x 468 mm

De blomstrende soleiene lyser mot oss i myrlandskapet, og det gamle tunets laftede bygninger preges av stille nattstemning. Opplevelsen av tidlig sommer forsterkes av kontrasten mellom snøflekkene på de mektige fjellene i bakgrunnen og de frodige blomstene i forgrunnen.

Nostalgisk

Astrup beklaget at de tette gule soleiemarkene snart var en saga blott på grunn av praksisen med oppdyrkning av jordene: «…det var før, da man havde raad til at lade gjødselsvandet rende ned over de vandsyge marker og myrer, at soleierne optraadte i slige sammenhængende tætte belter og ornamenter…».

Astrup malte også flere varianter av dette motivet med titler som Juninatt og soleier og Juninatt og gammelt Vestlandstun. Malerkunsten var hans hovedambisjon, og det er mulig at han i utgangspunktet betraktet tresnittene som en måte å reprodusere maleriene sine på. Men etter hvert fikk trykkene en helt annen og mer selvstendig betydning.

Betydningsfull grafiker

Astrup laget sine første tresnitt i 1904, og han var stort sett selvlært på området. Arbeidsmetodene hans var originale, og han lot seg ikke binde av de vanlige grafikk-konvensjonene. Han behandlet det enkelte avtrykk individuelt med hensyn til innfarging av platen og håndkolorering av det ferdige trykket. Istedenfor å trykke ett opplag av et bilde, kunne han la det gå flere år mellom hvert avtrykk han tok fra platene. På den måten fikk de ulike utgavene av motivet forskjellige uttrykk og stemningsvariasjoner.

Som tresnittkunstner regnes Astrup, i likhet med Edvard Munch, som en av pionerene innen norsk grafikks historie. Det er særlig fargetresnittene hans som har en spesiell posisjon. Soleienatt ble innkjøpt i 1998 og utgjør et verdifullt tilskudd til de øvrige 36 tresnittene av Nikolai Astrup som finnes i Nasjonalmuseets samling.

Les også: Studiesalen i Nasjonalgalleriet