Om Nasjonalmuseet

Om Nasjonalmuseet

Møte med minner – formidling i museer til personer med demens

Museum of Modern Art (MoMA) i New York har siden 2006 hatt et eget formidlingsprogram for personer med demens og Alzheimer ("Makin Art Accessible to People with Dementia"). I to år har vi arbeidet med et liknende tilbud ved Nasjonalgalleriet, i samarbeid med Geria, Oslo kommune.

For å dele erfaringer og utveksle gode ideer, inviterte MoMA til et to dagers seminar 15. og 16. april. Seniorkurator Ellen Lerberg deltok fra Nasjonalmuseet.

En rekke land deltok på konferansen, og mange erfaringer var verdt å notere seg. For Nasjonalgalleriets del, er det spesielt interessant å se på mulighetene for å gi de besøkende anledning til å jobbe kreativt selv. Vi har til nå kun hatt samtaler ved kunstverkene, og kaffeslabberas etterpå.

Ved MoMA har de dessuten tilbud om å tegne/male/modellere, men også bevegelse jfr. kunstverket. En ny innfallsvinkel er ordakrobatikk, hvor poesi gjerne tas i bruk.

Som en del av Nasjonalmuseets samfunnsoppgave, er det viktig at bildekunsten blir en del av en meningsfull hverdag for alle, uansett alder, kjønn, legning eller diagnoser.

Vår anledning til å kunne arbeide med nettopp denne publikumsgruppa er noe nytt og spennende både for formidler og forhåpentligvis også nye grupper besøkende.