Om Nasjonalmuseet

Om Nasjonalmuseet

Museet som studio

Det største gallerirommet i Museet for Samtidskunst, Banksalen, er for øyeblikket omgjort til atelier for den norske samtidskunstneren Ida Ekblad.

 

Frem mot utstillingsåpningen 25. april arbeider Ekblad frem nye arbeider som utgjør en performativ arkitektur satt sammen av industrielt skrapmetall, funnede materialer og malerier ’malt’ med hjulene på handlevogner.

Ekblad arbeider parallelt og uhierarkisk med forskjellige medier som maleri, skulptur, installasjon, performance og diktning. Hun lar seg inspirere av forskjelllige retninger fra kunsthistorien, som CoBrA, situasjonisme og abstrakt ekspresjonisme.

Hun spiller også på uttrykksformer fra populærkulturen og ulike subkulturer, deriblant ikke-visuelle kulturfelt som litteratur og musikk.

Ida Ekblads kunst forener løssluppen fantasi med en inngående kjennskap til kunsthistorien. Maleriene hennes er modige demonstrasjoner av relevansen og mulighetene i den ekspressive kunstneriske gesten.

Prosessorientert kunst

Ekblad arbeider prosessorientert, og tilnærmingen beskrives gjerne som spontan og uredd. Hun lager installasjoner, skulpturer og arbeider som ligger nær collage og assemblage-teknikkene av skrap og ting hun finner langs veien og på byggeplasser i nærheten til stedene hun arbeider. 

Det som tilsynelatende har mistet sin verdi og havnet på en skraphaug får ny betydning ved bruk i et kunstverk med andre egenskaper og konnotasjoner.

Velkommen til utstillingsåpning i Museet for samtidskunst torsdag 25. april kl. 18.00.

Les mer om utstillingen