Om Nasjonalmuseet

Om Nasjonalmuseet

Museet styrker samlingen av norsk modernisme

Med kjøpet av Bjarne Engebret-maleriet «Kvinner på stranden» fra 1934 har museet fått et viktig supplement til samlingen av norske modernister.

Bjarne Engebret (1905–1985) hører til blant de såkalte 30-års modernister i norsk kunst; en krets av unge kunstnere som orienterte seg mot mellomkrigstidens radikale, tyske maleri. Tyske ekspresjonister som Ernst Ludwig Kirchner og Max Pechstein og deres brutale formforenkling, grove overflater og dristige bruk av farger satt sitt preg på blant annet Engebret, Sigurd Winge og Gert Jynge.

Uttrykket i Kvinner på stranden er sjeldent i norsk sammenheng og blir generelt ansett å være et hovedverk fra perioden.

Museet eier fra før et annet hovedverk av Bjarne Engebret: Slåttekarer, som er laget samme år. Slåttekarer og Kvinner på stranden står fint sammen som pedanter. Sterke farger og rå former binder de sammen. Menn i arbeid og kvinner som nyter fritiden danner en kontrast.