Om Nasjonalmuseet

Om Nasjonalmuseet

Nasjonalmuseet spaner

For å holde seg oppdatert på, og bidra til utvikling av formidlingsfaget, nasjonalt og internasjonalt, er formidlere og andre faggrupper fra Nasjonalmuseet aktivt ute og deltar på konferanser og seminarer. Sist uke kom noen av våre kolleger tilbake fra New York, der The College Art Association (CAA) årlige konferanse ble avholdt 13.–16. februar.

Faglig utvikling – lære av hverandre

Det skjer store endringer i synet på formidling av kunst. Publikum får stadig mer oppmerksomhet i planleggingen av utstillinger, og det tilrettelegges nå i en helt annen grad for større bredde i opplevelser på museene.

Målet med The College Art Association, og de fleste andre konferanser på dette feltet, er blant annet å fremme og legge til rette for dialog, faglig utvikling og nettverksbygging, og utforske nye former for kommunikasjon innenfor det kunsthistoriske og det visuelle feltet. 

Årets konferanse hadde mer enn 3500 deltagere. I fire dager var dette stedet for dyptpløyende og engasjerende presentasjoner, foredrag, performance og paneldiskusjoner. Det meget ambisiøse programmet besto av mer enn 200 sesjoner, i tillegg til en rekke workshops og mulighet for karriereveiledning og nettverksbygging.

Formidling i kraft av kunnskap

Nasjonalmuseet tar sin rolle som hele Norges museum alvorlig. Kunnskapen som erverves under spaning benyttes i utvikling av egne utstillinger og gir inspirasjon til egne seminarer og konferanser som vi tilbyr våre nasjonale nettverk.

Lærdommen vi kan trekke fra den forskning og erfaring som presenteres på seminarer og kongresser viser oss vei: Vi skal ikke kun formidle kunnskap, men formidle i kraft av kunnskap.