Om Nasjonalmuseet

Om Nasjonalmuseet

Nordlyset før fotografiets tid

Det er stor interesse for nordlyset og fotografiske gjengivelser av dette fantastiske naturfenomenet. Vi har funnet fram noen tidlige gjengivelser av aurora borealis fra museets grafikksamling.

Den eldste er en etsning i plansjeverket Voyage pittoresque au Cap Nord utført av Anders Fredrik Skjøldebrand på grunnlag av en studie fra hans reise til Nordkapp i 1799. Fra 1838 til 1849 utførte også franske kunstnere en serie nordlysframstillinger i forbindelse med utgivelsen av Paul Gaimards plansjeverk La Recherche, utgitt i Frankrike på 1840-tallet.

Plansjeverkets fullstendige tittel er Voyages en Scandinavie en Laponie au Spitzberg et aux Feröe. Plansjene er basert på tegninger av ulike kunstnere og vitenskapsmenn utført på reiser med korvetten (krigsskipet) La Recherche i perioden.

Bildene er flotte i seg selv, men vitner også om den utrolige dyktigheten til den tids reproduksjonsgrafikere.