Om Nasjonalmuseet

Om Nasjonalmuseet

Norge – arkitekturens Silicon Valley? Debatt om arkitektkonkurranser

Aldri tidligere har så mange utenlandske arkitekter virket i Norge som akkurat nå. EUs konkurransedirektiv og Norges gode oljeøkonomi gjør at rekordmange europeiske arkitekter konkurrerer om å få oppdrag.

Modell til boligprosjekt i Bispevika ved Tegnestuen Vandkunsten

Fører EUs konkurranseregler, med sine kriterier for deltagelse og rangering, til at de beste prosjektene vinner? Eller fortrenger de utenlandske arkitektene sine norske kolleger i dagens hete byggemarked? Forsterker de utenlandske arkitektene tendensen til en globalisering som visker ut nasjonale og kulturelle forskjeller?

28. februar kl. 19.00

Sted: Oslo Arkitektforening, Josefines gate 34

Hovedinnlegg ved arkitekt Jan Albrechtsen, partner i Tegnestuen Vandkunsten (Danmark), som blant annet vant konkurransene om det nye kulturhuset i Hamar (2013) og boligprosjekt i Bispevika (byggestart (2013/14).

Den påfølgende debatten ledes av Christian Dahle, tidligere konkurranserådgiver for NAL, nå faglig/daglig leder av CF Møller Norge.

Deltakerne i debatten vil, i tillegg til Jan Albrechtsen, være sivilarkitektene MNAL Kim Skaara og Per Rygh fra NAL, henholdsvis president og konkurranseleder, samt Egil Skavang fra Arkitektbedriftene og Jostein Fyhn fra afag.

Arrangeres i samarbeid med Oslo arkitektforening.

Flere foredrag og omvisninger i tilknytning til utstillingen «Arkitekturimport»:

Vi minner også om omvisning i Barcode-området i Bjørvika søndag 3. mars kl 14.00, med arkitektene Geir Haaversen fra A-lab og Odd Degnæs fra Dark. Begge arkitektkontorene samarbeidet med det nederlandske kontoret MVRDV i konkurransen om masterplanen for området. Oppmøte i visningssenteret i PwC-bygget, Dronning Eufemias gate 8. Inngang fra KLP-byggsiden.

Torsdag 17. mars snur vi import-tematikken på hodet og inviterer til foredrag og samtaler om arkitektureksport– altså norske arkitekter som bygger i utlandet. Kl. 17.00 i Nasjonalmuseet – Arkitektur. Møt blant andre arkitekter fra Snøhetta og Nordic Office of Architecture (tidl. Narud Stokke Wiig Arkitekter og Planleggere).

Les om alle foredragene her:

http://www.nasjonalmuseet.no/no/utstillinger_og_aktiviteter/aktiviteter/konferanser_seminarer_foredrag_og_workshops/arkitektur-foredrag_2013/