Om Nasjonalmuseet

Om Nasjonalmuseet

Norsk kunstnerleksikon på nett

Her får du kvalitetssikret informasjon om norske kunstnere, arkitekter og designere. De to første bindene av leksikonet, som for lengst er utsolgt, er nå tilgjengelig i en søkbar og illustrert versjon.

Maleren Christian Krohg er en av kunstnerne du kan lese om i NKL. Her illustrert ved hans verk Leiv Eirikson oppdager Amerika, 1893, Nasjonalmuseet.

– Ved å lage en nettversjon av Norsk kunstnerleksikon har informasjonen endelig blitt tilgjengelig for et større publikum, sier Audun Eckhoff, direktør for Nasjonalmuseet.

Norsk kunstnerleksikon I–IV ble opprinnelig utgitt av Universitetsforlaget i 1982–1986. Leksikonet er en grunnleggende kilde til kvalitetssikret informasjon om et stort antall norske billedkunstneres, arkitekters og designeres liv og verk. Det har hatt uvurderlig verdi både faglig og formidlingsmessig for så vel forskere som allmennheten.

Nasjonalmuseet har det redaksjonelle ansvaret, og vi jobber nå for å klargjøre de to siste bindene til publisering.