Om Nasjonalmuseet

Om Nasjonalmuseet

Nye ervervelser til Nasjonalmuseets samling av samtidskunst

Nasjonalmuseet har kjøpt inn to verk av kunstneren Toril Johannessen til samlingen. Johannessen var en av de norske kunstnerne som ble vist på prestisjefylte Documenta i 2012 og dette er første gang hun blir kjøpt inn til samlingen.

Verkene som er innkjøpt er installasjonen In Search of Iceland Spar fra 2008 og den grafiske serien Words and Years, 2010 – 2012.

Johannessen har de siste årene gjort seg bemerket med sine konseptuelle tilnærminger basert på vitenskapelige metoder. Hun har i flere serielle verk tatt for seg ulike temaer og begreper innen kunst og samfunn.

Bruken av millimeterpapir, statistikk, grafer og søylediagram viser resultater av forskerens prosess og metoder. I Words and Years har hun gransket årganger av ulike tidsskrifter som Art Journal, Physical Review, Nature Journal på leting etter ulike ord og begreper som hun har kartlagt, talt opp og fremstilt i form av statistikk.

I In Search of Iceland Spar har hun utført en kartlegging av et mineral som var viktig for utviklingen av optiske instrumenter på 1800-tallet. Materialet hun har samlet inn vises som en installasjon av fotografiske avbildninger av selve mineralsteinen og papirbunker med korrespondansen hun har hatt med de institusjoner som er i besittelse av mineralet.