Om Nasjonalmuseet

Om Nasjonalmuseet

Nyervervelse fra auksjon i Danmark

Leis Schjelderup er en av de glemte kvinnelige kunstnere som først er kommet frem i lyset igjen etter at kvinneforskningen konsentrerte seg om dette feltet, særlig ved kunsthistorikeren Anne Wichstrøm.

Leis (Georga Elisa) Schjelderup (1856–1933), Ung dame i violett kjole på en havebenk, 1888. Olje på lerret, 27 x 34 cm.

Maleriet viser Schjelderup på sitt beste. Det er et mondent motiv, og etter at Kristiansand-kvinnen som 30-åring bosatte seg i København i 1886, malte hun portretter av den danske overklasse.

Schjelderup hadde tilbragt 10 år i Paris (1874-84) som elev av Chaplin og gått på Académie Julian, fått korrektur av Ernest Hébert og Félix Joseph Barriat. I begynnelsen av 1880-årene ble hennes palett lysere og formspråket mer realistisk.

Nasjonalmuseet eier et Mannsportrett fra 1874 og en udatert fremstilling av Sittende kvinne. I det nye bildet viser kunstneren fin evne til å fange øyeblikket, ledig og litt dristig penselføring og nøytral, men spennende behandling av bakgrunnen.