Toril Johannessen og Tue Greenfort

16. september 2016–15. januar 2017

Museet for samtidskunst

Økologi og bærekraft som kunstnerisk uttrykk

Bærekraft er et begrep som har stor betydning for vårt postindustrielle samfunn. Kunstnerne Toril Johannessen og Tue Greenfort utfordrer den moderne vitenskapen med et kritisk men lekent blikk på økologi.

Er begrepet økologi slik vi forstår det i dag, det det gir seg ut for å være? Og hvilken innflytelse har økologi hatt på andre fagfelt enn biologien, som for eksempel kunst og arkitektur? Johannessen og Greenfort tar for seg grunnleggende spørsmål om energi og forandring. Utstillingen er et resultat av et samarbeidsprosjekt der de blant annet undersøker termen økologi. De ser nærmere på dets opphav og betydning, og dets historie og innvirkning på kritisk tenkning.