Om Nasjonalmuseet

Om Nasjonalmuseet

Samtale om kunstens plass i arkitektur

Lørdag 25. januar kl. 15.00 i Museet for samtidskunst inviterer kurator Sabrina van der Ley til samtale med Henrik der Minassian (direktør ved ROM) og Markus Richter (direktør ved 0047) for å snakke om kunstens plass i arkitekturen.

Utstillingsrom i Inside Outside Architecture med verk av Øystein Aasan, Lars Backer, Thomas Florschuetz og Olaf Holzapfel. Foto: Annar Bjørgli, Nasjonalmuseet

I desember 2013 arrangerte museet en samtale mellom Marte Johnslien, Ingrid Lønningdal og Vibeke Slyngstad, tre av samtidskunstnere i utstillingen Inside Outside Architecture og kurator for utstillingen Sabrina van der Ley. Utstillingen vises for tiden i Museet for samtidskunst og tema er arkitekturens plass i kunsten. Nå i januar følger en samtale med Henrik der Minassian, direktør ved ROM (visningssted og senter for promotering av innovativ kunst og arkitektur) og Markus Richter, direktør ved 0047 (visningssted og organisasjon for prosjekter rundt og imellom kunst og arkitektur). De to vil diskutere kunstens plass i arkitekturen.

Begge institusjoner, ROM og 0047, er dedikert til utforskningen av grenselandet mellom kunst og arkitektur men med forskjellige fokus. Samtalen skal belyse hvor viktig kunstnernes rolle er, enten i dialog med eller som utfordring til arkitektur og byplanlegging, for kuratorene og hva deres motivasjon til og erfaring med å lage tverrfaglige utstillingsprogrammer er.

ROM er en ikke-kommersiell organisasjon, forpliktet til å fremme nyskapende kunst og arkitektur. ROM arrangerer utstillinger, foredrag, konferanser og organiserer offentlig kunstinstallasjoner og hendelser. ROMs program har til hensikt å engasjere og reise nye problemstillinger omkring moderne kunst og arkitektur, og generere en levende dialog mellom disiplinene. ROM har etablert seg som en viktig aktør på den norske kunst- og arkitektscene gjennom engasjerende og eksperimentelle prosjekter.

0047 utformer og presenterer programmer som utforsker de arkitektoniske omgivelsene, samt romlige strategier innen visuell kunst. 0047 ble etablert i Berlin i 2004, og var opprinnelig en utstillingsplass for norsk kunst og arkitektur, men den ble raskt en internasjonal profil med fagfolk fra hele verden. Siden 2007 er 0047 tilbake i Oslo og over 130 kunstnere, arkitekter og kuratorer har vært involvert i over 30 utstillinger og prosjekter, både i 0047s eget lokale og i samarbeid med andre institusjoner; over 60 personer fra hele verden har deltatt på 0047s studioprogram. I de neste årene vil 0047 sette fokus på urbane problemstillinger unter merkelappen ”The Right to the City” (retten til byen).

Kurator for utstillingen og direktør ved Museet for samtidskunst, Sabrina van der Ley, har i lengre tid vært opptatt av forholdet mellom samtidskunsten og arkitektur. I Inside Outside Architecture utforskes denne relasjonen nærmere.

Samtalen vil foregå på engelsk og finner sted lørdag 25. januar 2014 kl. 15.00, i Banksalen i Museet for samtidskunst.