4.6_Geometri og fantasi.jpg

Geometri og fantasi

Tema: Kubisme
Omvisning og atelier

Gjennom Geometri og fantasi får elevene mulighet til å fordype seg i kubismen. De oppdager at noen veldig kjente kunstverk er bygget opp av grunnformer. I møtet med kubismen bruker vi sansene våre til å ta på ting og til å øve oss i å skille grunnformene fra hverandre. Hvis vi er oppmerksomme, finner vi grunnformer nesten overalt: på kroppen, i omgivelsene og i museets malerier!

I omvisningen ser vi nøye på malerier av kjente kunstnere, som for eksempel Picasso og Cézanne. Disse kunstnerne malte geometriske former. De malte ikke et motiv fra en bestemt kant, men de malte som om alt var sett fra forskjellige steder på samme tid. De var svært inspirert av hvordan barn tenkte og malte. Et menneske kan kanskje få en kule til hode og en sylinder til overarm? Og sammen kan vi lage en stor sirkel i rommet. Med oss i utstillingen har vi en kube som kan bli flat og en kule av tre som kan rulle, en trekant og en sirkel i ulike farger – ting elevene kan ta på, føle og forstå kunsten gjennom.

Elevene får gjennom kunsten kjennskap til grunnformene trekanten, firkanten og sirkelen.

I atelieret klipper og klistrer elevene med trekanter, firkanter og sirkler og setter dem sammen til fargerike bilder. En sirkel kan kanskje bli til et hjul eller en kube til et hus. Her slipper vi fantasien løs og lager store kubistiske bilder!

 Tid:  2 timer
 Fag:  matematikk, kunstfag, norsk
 Antall elever:  25–30
 Sted:  Nasjonalgalleriet, Universitetsgata 13
 Periode:  fast tilbud