Ennystortingsbygning.jpg

En ny stortingsbygning

13. mars 2016–13. juni 2016

Nasjonalmuseet – Arkitektur, Hvelvet

Vi feirer stortingsbygningens 150-årsjubileum

I denne utstillingen får du innblikk i forhistorien til stortingsbygningen. Arkitekturdebatten den gang var ikke ulik dagens – om plassering og utforming av nasjonens sentrale bygninger.

For 150 år siden kunne den norske nasjonalforsamlingen ta i bruk sin egen bygning – stortingsbygningen. Ulike tomter og forslag hadde vært utredet og arkitektkonkurranse avholdt. Intense diskusjoner om utforming og valg av arkitekt ble ført i departementet, Stortinget, arkitektstanden og i dagspressen. Utstillingen presenterer originale tegninger og nye modeller som gir innblikk i Norges første arkitektkonkurranse og i en av de viktigste arkitekturdebattene på 1800-tallet.