5.7_På tur med skulptur.jpg

På tur med skulptur!

Nasjonalgalleriets faste samling «Livets Dans – samlingen fra antikken til 1950»
Omvisning og atelier

I opplegget På tur med skulptur! samtaler vi om hvordan kunstnere har benyttet form, lys og skygge i arbeid med tredimensjonal form. Elevene får også besøke atelieret for å lage sine egne tolkninger av figurer i gråleire. Opplegget relaterer til skolens mål:

Samtale om hvordan kunstnere har benyttet form, lys, skygge og bruke dette i eget arbeid med bilde og skulptur.

Diskutere hvordan kunstnere i ulike kulturer har fremstilt mennesker gjennom tidene, og bruke dette som utgangspunkt for eget skapende arbeid med portrett og skulptur.

Bli med på tur med skulptur i Nasjonalgalleriet. Her finner vi blant annet et troll med ring i øret, en danserinne med ballettskjørt og kanskje noen dyr. I omvisningen opplever elevene former fra ulike vinkler, vi prøver å stå som en skulptur og undersøke hvordan ulike materialer som for eksempel gips, bronse, tre eller marmor påvirker skulpturen. Målet er å gi en forståelse og opplevelse av tredimensjonal form.

I atelieret bruker elevene erfaringene fra utstillingen som utgangspunkt for eget skapende arbeid. De får en leirklump, modelleringsverktøy og hver sin kavalett. Kavaletten hjelper oss til å se former fra ulike sider. Etterpå ser vi hva som ble til i møtet med skulpturene. Elevene får sette ord på sine erfaringer og vise frem formene for hverandre. 

 Tid:  2 timer
 Klassetrinn:  5.–6. klassetrinn
 Fag:  sammfunn, kunstfag, norsk, historie
 Antall elever:  25–30
 Sted:  Nasjonalgalleriet, Universitetsgata 13
 Periode:  fast tilbud