5.7_På tur med skulptur.jpg

På tur med skulptur!

Livets Dans. Samlingen fra antikken til 1950
Omvisning og atelier
Fast tilbud

Omvisning

Hva er en skulptur? I opplegget «På tur med skulptur» snakker vi om hvordan kunstnere har arbeidet med tredimensjonal form som uttrykk i utstillingen «Livets Dans. Samlingen fra antikken til 1950». Her finner vi blant annet en tenker, en danserinne, en sel og flere andre figurer. Vi prøver å posere som skulpturer og undersøker hvordan ulike materialer som for eksempel gips, bronse, tre eller marmor påvirker former.

Atelier

I atelieret får du lage din egen skulptur i leire. Alle får en leirklump, modelleringsverktøy og hver sin kavalett. Kavaletten snurrer rundt og hjelper oss til å se former fra ulike sider. Etterpå snakker vi om hva som ble til i møtet med skulpturene. Det er spennende å sette ord på det vi gjør og vise frem resultatene for hverandre. Målet er å gi en forståelse og en opplevelse av en tredimensjonal form.

 Tid:  2 timer
 Klassetrinn:  5.–7. klasse
 Fag:  Samfunn, kunstfag, norsk, historie
 Antall elever:  30
 Sted:  Nasjonalgalleriet, Universitetsgata 13
   

Se flere tilbud

Bestill omvisning

Mer informasjon?
Ring vårt omvisningskontor på telefon 21 98 22 18
Åpent mandag til torsdag kl. 09.00–11.00 og 12.00–14.00