BENDIKRIIS_katalogomslag.jpg

Norge, Norge mit Fædreneland. Bendik Riis. Malerier og arbeider på papir

Exhibition catalogue
Contributors: Jon-Ove Steihaug and Jan Erik Vold
Editors: Jon-Ove Steihaug and Marianne Yvenes
192 pages. Norwegian text. Main text also in English
ISBN 978-82-8154-047-7
Price: NOK 248

Bendik Riis (1911–1988) er en særegen figur i norsk etterkrigskunst. Hans viktigste arbeider ble til på 1940- og 1950-tallet, men betydningen av dem er først blitt tydelig de siste par tiårene. Gjennombruddet kom med separatutstilling i 1958, og i 1984 var han norsk representant på Biennalen i Venezia. Riis' kunst spenner bredt; fra romantikk til politikk, fra det groteske til det dekorativt ornamentale. Han brukte ofte fortellinger fra eget liv og familie som motiver i sitt kunstneriske prosjekt. Katalogen gir et sammensatt bilde av kunstneren og en grundig analyse av hans viktigste verk. Her er også eksempler på de mange skisseblokker, dikt og andre tekster Riis etterlot seg. Utstillingen og katalogen er basert på kurator Jon-Ove Steihaugs doktoravhandling fra 2008.