Utstillinger og aktiviteter

KjARTan Slettemark. Kunsten å være kunst

Museet for samtidskunst 13. september 201323. februar 2014

Kjartan Slettemark (1932–2008) er en av Nordens mest kjente, elskede og utskjelte kunstnere. Han var en pioner på mange områder, og en av de første som arbeidet med performance og aktivistisk kunst i Norden. For Slettemark var kunsten det aller viktigste, og hele livet proklamerte han kunstens og kunstnerens rett til ytringsfrihet.

I mer enn 50 år var han en aktiv og drivende kraft på den nordiske kunstscenen. For Slettemark eksisterte ingen skiljelinje mellom kunsten og livet. Den spesielle stavingen av fornavnet hans betegner hvordan kunsten hadde vært en del av ham helt siden han ble døpt.

Altomfattende retrospektiv utstilling
«KjARTan Slettemark. Kunsten å være kunst» er den første altomfattende retrospektive utstillingen siden hans død i 2008. Det er også den første større utstillingen av Slettemarks verk som vises i Oslo etter hans offisielle gjennombrudd på Kunstnernes Hus i 1982. Siden kunstnerens eget liv står for en så sentral del av det kunstnerlige innholdet, følger utstillingen hans kunstneriske virke stort sett kronologisk. Tidsmessig strekker den seg fra de første tegningene han tegnet i Naustdal i Sunnfjord til de siste verkene han produserte i Stockholm.

Kronologi
Det kronologiske aspektet i Slettemarks kunstnerskap er viktig, da man grovt sett kan dele kunsten hans i to ulike perioder. Skillelinjen går ved slutten av 1970-tallet. Før dette fremsto han som en bekjemper av det autoritære, der hovedfokus rettet seg mot en ytre fiende. Rundt slutten av 1970-tallet gikk han over til å plassere seg selv i sentrum i en mer introvert kunstpraksis. I stedet for å kritisere systemet og den sittende makten, begynte kunsten hans å få en helende karakter. Kunstens viktigste oppgave var ikke lenger å kritisere, men å hele. Ondt skal med kunst fordrives.

Kunst som et middel for å oppnå frihet
Gjennom hele Slettemarks kunstnerskap benyttes kunsten som et middel for å oppnå frihet på det individuelle og kunstnerlige planet. Kunsten påvirker livet, og livet påvirker kunsten. Men det hele er underlagt jegets autonomi. Alle de «tærne han trampet på» og de utallige identiteter han kledde på og av seg gjennom hele sitt produktive liv, var ikke noe annet enn et bilde på individets frihet til å skape seg selv. Mens Slettemarks uttrykk og strategier forandret seg over tid, fremstår det transcendentale målet om å utslette et fast jeg som konstant.

Kurator: Stina Högkvist

Se opptoget fra åpningen av Slettemark-utstillingen.

Se nettstedet om KjARTan Slettemark.

Fasade-MFS_test.jpg

Museet for samtidskunst

Bankplassen 4, Oslo