Utstillinger og aktiviteter

Den amerikanske ambassaden i Oslo. Karl Teigens fotografier

Nasjonalmuseet – Arkitektur 15. februar16. juni 2013

Amerikas forente staters ambassade i Oslo er tegnet av den finsk-amerikanske arkitekten Eero Saarinen (1910–1961). Da ambassadebygget ble innviet i 1959 var Saarinen en internasjonal celebritet, det nærmeste vi kommer vår tids ”starchitects”. Han tegnet også den amerikanske ambassaden i London, som ble ferdigstilt i 1960. Andre av hans prosjekter er David S. Ingall Hockey Rink på Yale University i New Haven, Connecticut (1956) og Trans World Airlines Terminal på JFK International Airport i New York (1956–62).

Våren 1959 ble den amerikanske ambassaden i Oslo fotografert av Karl Teigen (1884–1969). Fotografiene av ambassadebygget er blant høydepunktene innen norsk modernistisk arkitekturfotografi, og ble brukt i presentasjonen av ambassadebygget i fagtidsskriftet Byggekunst. Utstillingen er basert på museets samling. Arkitektursamlingene inkluderer en stor mengde papirpositiver fra Byggekunsts redaksjon, hovedsakelig fra perioden 1950–70.

Det utstuderte uttrykket i arkitekturfotografier er lett gjenkjennelig, og ofte karakterisert av store tomme flater og streng orden. Mennesker er ofte fraværende, hvis de i det hele tatt er til stede i motivene er det ofte som dekorative elementer eller skalaangivere. Karl Teigen arbeidet som regel i tråd med det etablerte modernistiske arkitekturfotografiet.

Teigens ambassadebilder er også en verdifull dokumentasjon av hvordan Saarinens bygning opprinnelig var utformet og innredet. Amerikas forente staters ambassade skal nå flytte ut av bygningen.